Oświadczenie o odstąpiniu / Reklamacja


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kontakt celem potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego wraz z ewentualnym oszacowaniem terminu oraz kosztów naprawy urządzenia.